Samen onderzoeken

Balans

Binnen de kinesiologie hebben we het niet over een behandeling maar over een balans. Wanneer je pijn hebt of spanning ervaart voel je je over het algemeen minder in evenwicht/in balans dan wanneer dit niet zo is. Pijn kan stress geven en stress, verdriet of zorgen kunnen weer pijn geven; het schiet je dan bijvoorbeeld eerder in de rug, een hoofdpijn steekt de kop op of je krijgt buikpijn.

Binnen de balans is er aandacht voor deze samenhang. Samen onderzoeken we of en op welke wijze de klachten met elkaar samenhangen, of ze een betekenis hebben en hoe we het lichaam kunnen helpen het evenwicht/ de balans te herstellen waardoor de klachten kunnen verdwijnen dan wel verminderen.

Wat zijn de kosten?

Tarieven

Ook in 2024  worden de consulten binnen mijn praktijk door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed mits je aanvullend verzekerd bent. Wanneer je gebruik wilt ( blijven ) maken van mijn behandelingen met vergoeding vanuit een aanvullende verzekering kijk dan op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/kinesiologie. Sinds 2021 ben ik lid van de LVNT.

Voor een consult van een uur betaal je €60,00 en voor 1,5 uur €80,00.Wanneer een consult korter uitvalt, bijvoorbeeld bij kinderen, bij het uittesten van vitamines en mineralen of een korte preventieve balans, betaal je €45,00.

Stap voor stap

Plan van aanpak

Onze afspraak begint met een gesprek waarin we je wens, probleem en/of klacht bespreken en hoe we aan het werk gaan. Daarna kom je gekleed op de behandeltafel (zitten of staan is ook mogelijk). We zoeken middels spiertesten naar eventuele verbanden, oorzaken en hoe de klachten te verminderen dan wel je doel of wens dichter bij te brengen.

Behalve energetische technieken (masseren of vasthouden van bepaalde punten op het lichaam), maak ik in mijn praktijk gebruik van remedies zoals Bach bloesems. Ook kan er een vitamine- en mineralencheck gedaan worden. Daarnaast maak ik gebruik van biokinetische– en braingymoefeningen. De eersten worden vaak in gezet bij spier en gewrichtsklachten, de tweede bij leer- en concentratieproblemen. In mijn praktijk heb ik ook een ruim assortiment buisjes waarmee onder andere problemen op het gebied van voeding en de hormoonhuishouding uitgetest en gebalanceerd kunnen worden.

Ter afsluiting vat ik kort samen wat we gedaan hebben en bespreken we of en hoe we verder kunnen gaan. Indien nodig en gewenst kunnen er adviezen en tips meegegeven worden.

Afhankelijk van jouw klacht, probleem of vraag is het over het algemeen zo dat na 3 tot 5 consulten er een duidelijke verandering wordt waargenomen.

Kinesiologie brengt lichaam en geest in beweging